پایگاه حجاب کوثر

السلام علیک یا فاطمه الزهرا

پایگاه حجاب کوثر

السلام علیک یا فاطمه الزهرا

چه خــوب فـــرزندانی اند😉

دختران محجوب💕


پیام های کوتاه
تبلیغات
Blog.ir بلاگ، رسانه متخصصین و اهل قلم، استفاده آسان از امکانات وبلاگ نویسی حرفه‌ای، در محیطی نوین، امن و پایدار bayanbox.ir صندوق بیان - تجربه‌ای متفاوت در نشر و نگهداری فایل‌ها، ۳ گیگا بایت فضای پیشرفته رایگان Bayan.ir - بیان، پیشرو در فناوری‌های فضای مجازی ایران
نویسندگان
طبقه بندی موضوعی
آخرین نظرات
  • ۷ آذر ۹۶، ۰۸:۳۹ - یه خانوم گل ***
    +++

آخرین مطالب

۴۰ مطلب با موضوع «حجاب در روابات» ثبت شده است


🔴ﺯﻧـــﺎﻥ ﺁﺧـــــر ﺍﻟــــزمـــــــــان...


💢ﺭﺳﻮﻝ ﮔﺮﺍﻣﯽ ﺍﺳﻠﺎﻡ ﺻﻠﯽ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﺁﻟﻪ ﺩﺭ ﻭﺻﻒ ﺑﺮﺧﯽ ﺍﺯ ﺯﻧﺎﻥ ﺁﺧِﺮُ ﺍﻟﺰّﻣﺎﻥ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﯽ‌ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:

«ﮐَﻴْﻒَ ﺑِﮑُﻢْ ﺍِﺫﺍ ﻓَﺴَﺪَ ﻧِﺴﺎﺅُﮐُﻢ ﻭَ ﻓَﺴَﻖَ ﺷُﺒﱠﱠﺎﻧُﮑُﻢ ﻭَ ﻟَﻢْ ﺗَﺄﻣُﺮﻭُﺍ ﺑِﺎﻟْﻤَﻌْﺮُﻭﻑِ ﻭَ ﻟَﻢْ ﺗَﻨْﻬَﻮﺍ ﻋَﻦِ ﺍﻟﻤُﻨْﮑَﺮِ. ﻗِﻴﻞَ ﻟَﻪُ: ﻭَ ﻳَﮑُﻮﻥُ ﺫَﻟِﮏَ ﻳَﺎ ﺭﺳﻮﻝَ ﺍﻟﻠّﻪ؟ ﻗﺎﻝ: ﻧَﻌَﻢْ ﻭَ ﺷَﺮٌّ ﻣِﻦْ ﺫَﻟﮏ …»

💠ﺣﺮﺍﻧﯽ، ﺗﺤﻒ ﺍﻟﻌﻘﻮﻝ، ﺹ 49.

ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ‌ﺷﻮﺩ ﺣﺎﻝ ﺷﻤﺎ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺯﻧﺎﻥ ﺷﻤﺎ ﻓﺎﺳﺪ ﺷﻮﻧﺪ ﻭ ﺟﻮﺍﻧﺎﻧﺘﺎﻥ ﻓﺎﺳﻖ ﻭ ﺷﻤﺎ ﻧﻪ ﺍﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻭﻑ ﻣﯽ‌ﮐﻨﻴﺪ ﻭ ﻧﻪ ﻧﻬﯽ ﺍﺯ ﻣﻨﮏ! » ﺑﻪ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﺍﮐﺮﻡ ﺻﻠﯽ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﺁﻟﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ: ﺁﻳﺎ ﺍﻳﻦ ﭼﻨﻴﻦ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ؟! ﺁﻥ ﺣﻀﺮﺕ ﻓﺮﻣﻮﺩ: «ﺑﻠﻪ ﻭ ﺑﺪﺗﺮ ﺍﺯ ﺁﻥ [ﻧﻴﺰ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷد]


💢ﻣﺎﻡ ﻋﻠﯽ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻠﺎﻡ ﻧﻴﺰ ﻣﯽ‌ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:

«ﻳَﻈْﻬَﺮُ ﻓِﯽ ﺁﺧِﺮِ ﺍﻟﺰﱠﱠﻣﺎﻥِ ﻭَ ﺍﻗﺘِﺮَﺍﺏِ ﺍﻟﺴﱠﱠﺎﻋَﺔِ ﻭَ ﻫُﻮَ ﺷَﺮﱡﱡ ﺍﻟﺎَﺯﻣِﻨَﺔِ ﻧِﺴْﻮَﺓٌ ﮐَﺎﺷِﻔﺎﺕٌ ﻋَﺎﺭِﻳﺎﺕٌ ﻣُﺘَﺒَﺮﱢﱢﺟﺎﺕٌ ﻣِﻦَ ﺍﻟﺪﱢﱢﻳﻦِ ﺩَﺍﺧِﻠﺎﺕٌ ﻓِﯽ ﺍﻟﻔِﺘَﻦِ ﻣَﺎﺋِﻠﺎﺕٌ ﺍِﻟَﯽ ﺍﻟﺸﱠﱠﻬَﻮﺍﺕِ ﻣُﺴﺮِﻋﺎﺕٌ ﺍِﻟَﯽ ﺍﻟﻠﱠﱠﺬﱠﱠﺍﺕِ ﻣُﺴﺘَﺤِﻠّﺎﺕٌ ﻟِﻠْﻤُﺤَﺮﱠﱠﻣَﺎﺕِ ﻓِﯽ ﺟَﻬَﻨﱠﱠﻢَ ﺧَﺎﻟِﺪﺍﺕٌ. »

💠ﻣﻦ ﻟﺎ ﻳﺤﻀﺮﻩ ﺍﻟﻔﻘﻴﻪ، ﺝ 3، ﺹ 390.
 
ﺩﺭ ﺁﺧِﺮُ ﺍﻟﺰّﻣﺎﻥ ﻭ ﻧﺰﺩﻳﮏ ﺷﺪﻥ ﻗﻴﺎﻣﺖ - ﮐﻪ ﺑﺪﺗﺮﻳﻦ ﺯﻣﺎﻥ‌ﻫﺎ ﺍﺳﺖ - ﺯﻧﺎﻧﯽ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽ‌ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﻫﻨﻪ ﻭ ﻟﺨﺖ ﻫﺴﺘﻦ! ﺯﻳﻨﺖ‌ﻫﺎﯼ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺁﺷﮑﺎﺭ ﻣﯽ‌ﺳﺎﺯﻧﺪ، ﺑﻪ ﻓﺘﻨﻪ‌ﻫﺎ ﺩﺍﺧﻞ ﻣﯽ‌ﺷﻮﻧﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺳﻮﯼ ﺷﻬﻮﺕ‌ﻫﺎ ﻣﯽ‌ﮔﺮﺍﻳﻦ! ﺑﻪ ﺳﻮﯼ ﻟﺬﺕ‌ﻫﺎ ﻣﯽ‌ﺷﺘﺎﺑﻨﺪ، ﺣﺮﺍﻡ‌ﻫﺎﯼ ﺍﻟﻬﯽ ﺭﺍ ﺣﻠﺎﻝ ﻣﯽ‌ﺷﻤﺎﺭﻧﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺟﻬﻨﻢ ﺟﺎﻭﺩﺍﻧﻪ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺑﻮﺩ. »

ألـلَّـھُــــــمَــ ؏َـجــــــــــِّـلْ لِوَلــــــیِـڪْ ألــــــــــْـفـــــَـرَج

🔴 کانال حجابــــــــــــ کوثــــــــــــــر
@hijabkusar

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ آذر ۹۴ ، ۱۲:۱۰
حجاب کوثر


🌹شخصى خدمت رسول خدا صلى الله علیه و آله عرض کرد :
 
همسرى دارم که به هنگام ورود به خانه به استقبالم مى ‏آید و به هنگام خروج ‏بدرقه ‏ام می کند. هنگامى که مرا اندوهناک یافت در تسلیت من می گوید : اگردرباره رزق و روزى مى ‏اندیشى غصه نخور که خدا ضامن روزى است و اگر در امور آخرت مى ‏اندیشى خدا اندیشه و اهتمام ترا زیاده گرداند.

🌹 پس ‏رسول خدا فرمود :

خداى را در این جهان عمال و کارگزارانى است و این ‏زن از عمال خدا می باشد ، چنین همسرى نصف اجر یک شهید را خواهدداشت.


🍀
وسائل الشیعة ج 14 ص 17


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ آذر ۹۴ ، ۱۷:۰۶
حجاب کوثر


⚜⚜⚜⚜چـــــــــادرم
چراغی باش برای مسیر فاطمه (س)....

⚜⚜⚜استاد فاطمی نیا فرمودند:

اگر حضرت زهرا(س) از ما ناراضی باشند
و حتی شکایتی هم نکنند در هفتاد نسل ما اثر وضعی میگذارد....!
⚜و اگر ایشان از ما راضی باشند، و به زبان هم نیاورند،
در هفتاد نسل ما اثر وضعی میگذارد..

⚜"ان الله یغضب لغضبک و یرضی لرضاک"


ألـلَّـھُــــــمَــ ؏َـجــــــــــِّـلْ لِوَلــــــیِـڪْ ألــــــــــْـفـــــَـرَج@hijabkusar

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ آبان ۹۴ ، ۱۶:۲۷
حجاب کوثر


بانـــــــــو ....

" مُـرواریـد دِرَخشـننده ی وُجـودَت "
دَر پَناه " بَـرق سـیاهی چـادُرت "
کار دُنیـا را لَنـگ میکنَـد ...
نِمیبیـنی " فِـرشته های خُـدا "
هَمگی دَست به سینه به تَماشـای تـو نِشَـسته انـد!
" خُـدا " میـدانَـد چِقَـدر دَر دِلشـان
به تـو و " بالهای سیاهـَت " حِسـادَت میکـنَند!!!
نازَنیـــــــــــن ....
شـــاید بــَـرای " حـِفظ اَنـدام " تـو
خُــــــدا دَر " کِـتاب " نازَنینَـش ((و إنْ یَـکادْ ))آورده است

"هذه أمانَتُکَ یا فاطِمَةُالْزَهراء"

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ شهریور ۹۴ ، ۱۷:۴۲
حجاب کوثر


یکی چشمش را برای خدا می‌دهد؛
اما من و تو،
می‌توانیم برای خدا،
چشم‌مان را کنترل کنیم !؟

رسول اکرم (ص):
کسی که چشمش را از گناه پر کند
خداوند در روز قیامت چشمش را از آتش پُرکند مگر آنکه توبه کند و از گناه برگردد

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ شهریور ۹۴ ، ۱۳:۲۴
حجاب کوثر


بانـوی سرزمین من!
بـ‌ه خاطر بسپار
صدایت “دلنشین” است
قشنگ نیست بر هر دلـﮯ نشستن (۱)
بــرادر دینـﮯ من!
فراموش نکن
بعضـﮯ کارها “واجب” نیست
مثل سلام کردن (۲)

۱.فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَیَطْمَعَ الَّذِی فِی قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلا مَعْرُوفًا : پس به گونه ای هوس انگیز سخن نگویید که بیمار دلان در شما طمع کنند، و سخن شایسته بگویید.{احزاب/ ۳۳-۳۲}

۲.امام صادق(ع) فرمود:«رسول خدا بر زنان سلام می کرد و آنان نیز پاسخ می دادند و امیرالمؤمنین نیز بر زنان سلام می کرد و سلام کردن به زنان جوان را نمی پسندید و می فرمود: می ترسم از صدای او خوشم آید که در این صورت گناهی که نصیبم می شود، بیش از پاداشی باشد که از سلام کردن نصیبم می گردد.»{وسائل الشیعه ، ج ۲۰،ص۲۳۴،ح۳}
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ شهریور ۹۴ ، ۱۳:۰۹
حجاب کوثر


گـاهـی کـه چـادرم خـاکـی میشـود …

از طعنــه هــای مــردم شـهــر …

یاد چفیـه هـایی می افتـم …

که برای چادری ماندنم …

خــونـی شدند …!


۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۷ مرداد ۹۴ ، ۱۰:۳۸
حجاب کوثر

 


ارزش یک دختر را خدایی میداند که او را در سنین کودکی برای عبادت برمیگزیند.
پیامبری میداند که فرمود: دختر باقیات الصالحات است.
امام صادق ع میداند که فرمود:پسران، نعمت‏ اند و دختران خوبی. خداوند، از نعمت ‏ها سؤال می ‏کند و به خوبی‏ ها پاداش می‏ دهد .
ارزش دختر را خدایی میداند که هرکسی را لایق دیدن جسمش نکرد.
ارزش دختر را خدایی میداند که به بهترین مخلوقش حضرت محمد ص دختری عطا کرد که هدایت یک جهان به عهده ی فرزندان اوست.
" انا اعطیناک الکوثر "
و این هدیه ی الهی، یک دختر بود....


((ولادت با سعادت حضرت فاطمه معصومه(س) و روز دختر مبارک باد))

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ مرداد ۹۴ ، ۱۷:۳۱
حجاب کوثر

من اینطوری دوست دارم. شوهرم راضی است. برادر و پدرم اجازه دادند.
این‌ها جملاتی است که گاهی در پاسخ به سوال چرا حجابت را حفظ نمی‌کنی داده می‌شود.
وقتی سخن از اجازه و رضایت به میان می‌آید باید دانست که این حق چیست، برای کیست، اصلا چه حق دارد اجازه دهد فردی بدحجاب باشد؟
این خداوند است که نعماتی به نام عاطفه و لطافت و جمال را به زن داده است، و مسئولیت نگهبانی از این گوهر را هم به او داده است، پس عصمت زن حق الله است و به هیچ کس ارتباطی ندارد.
حالا بیایند و عده‌ای بر خلاف فطرت خود عمل کنند و خود را راضی از بدحجابی نشان دهند، مردان غیرت را فراموش کرده و رضایت دهند، و بر فرض محال تمام افراد جامعه‌ی بشری را هم راضی کنند به بدحجابی، آیا در وهله‌ی اول اینان محق‌اند که رضایت بدهند؟؟؟
در بحث حجاب زنان باید بیایند و جواب خدا را بدهند و بگویند که با این نعمات چه کرده‌اند؟؟؟ نعماتی که خداوند از انان ممکن است بپرسد، انجا که فرموده است: «ثُمَّ لَتُسْئَلُنَّ یَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعیمِ» روز قیامت از نعمت‌ها سوال می‌شود[1]

آخر خیابان جای عرضه‌ی جمال است؟

_______________________________________
پی‌نوشت:

[1]تکاثر آیه 8


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ مرداد ۹۴ ، ۱۲:۰۶
حجاب کوثر

خسته شدیم ازنگاه دزدیدن وشمارش سگنگ فرشهای خیابان!

خواهرم؟

شما خسته نشدی ازجلوه نمایی تن در بازار اسیران هوی و هوس؟

خسته نشدی ازحقارت وضلالت ...؟

خسته نشدی ازخون کردن دل مهدی فاطمه؟

خسته نشدی ازعهد شکنی های پیاپیت با خداوند؟

مرگت که رسید:

جسمی که سالها مایه فخر فروشی وجذب نگاهای هرزه بود رهایت میکند

انوقت تو هستی وکوهی ازگناه

تو هستی ونگاهای تحقیر امیز

توهستی ونگاه های حضرت زهرا(سلام الله علیها)

توهستی ونگاهای اهل بیت (علیهم السلام)

تو هستی ونگاهای ...

تو هستی و...


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ مرداد ۹۴ ، ۱۷:۱۰
حجاب کوثر